Детска градина № 84 ”Детелина”

гр.София 1632, район “Овча купел“, ул.”Детелина” № 1

тел./факс: 02/956 10 69; 0879297789; e-mail: odz_84@abv.bg;

www.84dgdetelina.com

 

“Деня на християнското семейство” децата от двете подготвителни групи.Направиха изложба,която разгледаха приятелите им от всички групи.Специално определено жури излъчи спечелилите първо и второ място .Наградените получиха грамоти.


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка със Заповед на Министъра на здравеопазването № РД-01-677/ 25.11.2020, свързана със затварянето на детските градини, Ви уведомяваме за следното:

 1. Всички отсъствия на децата за периода, в който детската градина е затворена, ще бъдат извинени служебно.
 2. Забранявам влизането на родители в сградата на детската градина.
 3. Уведомяваме ви, че за да се спазват предвидените мерки за предотвратяване разпространението на COVID-19, плащането на месечните такси на децата ще се осъществява само чрез сайта roditel.eu, след предварителна регистрация в ePay.bg и roditel.eu

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИ, КОИТО ВСЕ ОЩЕ НЕ СА СИ НАПРАВИЛИ РЕГИСТРАЦИЯ

 1. Направете си регистрация в еPay.bg;
 2. Влезте в сайта roditel.eu (ако не сте се регистрирал/а, регистрирайте се);
 3. Необходимо е да попълните ЕГН на детето и e-mail на родител;
 4. Ако имате регистрирани повече от едно дете, кликнете в списъка деца върху детето, за което искате да платите;
 5. Кликнете върху бутон „Плащане с EPAY“;
 6. Следвайте процедурата за плащане с EPAY.

ВАЖНО: ИЗВЪРШВАЙТЕ ПЛАЩАНЕТО САМО ЧРЕЗ EPAY, А НЕ ПО БАНКОВАТА СМЕТКА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА, ЗАЩОТО ПЛАЩАНЕТО НЕ СЕ ОТРАЗЯВА В ПРОГРАМАТА ЗА ТАКСИ!!!

 Тези от Вас,които желаят да заплатят ‘‘на място‘‘ в ДГ, могат да го направят на 2 , 3 и 4.12.2020г. от 8.00ч. до 12.00ч.

При възникнал проблем, моля, да се свържете с касиера на ДГ № 84 на e-mail:  odz_84@abv.bg

СИТУАЦИЯТА Е ТРУДНА ЗА ВСИЧКИ. ЗАЕДНО ЩЕ УСПЕЕМ!


По много мил и приятен начин децата от ПГ група отбелязаха традиционния български празник “Ден на християнското семейство”

Заедно с това приеха в тяхното чудесно семейство Ники – новото дете в групата.

 

 


По много забавен и интересен начин децата от групата правят сутрешното си раздвижване


 
Прекрасно е и изключително мотивиращо когато се получи подобна благодарност!
 
             Екипът на Първа яслена група напълно го заслужава с труда си в името на децата!


ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦАТА ОТ ПГ-5г и ПГ-6г!!!

Наредба за допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование
 
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Наредба за допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование (обн., ДВ, бр. 46 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 72 от 2018 г.; доп., бр. 72 от 2019 г.; изм., бр. 77 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 85 от 2020 г.)
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) През учебната 2020 – 2021 година деца, записани за задължително предучилищно образование в целодневна, полудневна и почасова организация в детска градина/училище в област, попадаща в червена или в оранжева зона съобразно критериите на Министерството на здравеопазването за усложнена епидемична обстановка, могат да отсъстват по желание на родителя след писмено уведомяване на директора.
(2) Отсъствията на деца по ал. 1 са допустими за определен период, посочен в заповед на министъра на образованието и науката, издадена за конкретна община.
(3) Заповедта по ал. 2 се издава въз основа на мотивирано предложение на кмета на общината, направено след препоръка на съответната регионална здравна инспекция и/или на областния/общинския координационен щаб поради нарастващ или голям брой заразоносители на COVID-19 и/или карантинирани жители.
(4) Отсъствията по ал. 1 са отсъствия по уважителни причини.
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Красимир Вълчев
8407
Източник: www.dv.parliament.bg

 

СЪОБЩЕНИЕ

ГРАФИК-ТАКСИ м.11.2020г.

 


 
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
 
!!! ВАЖНО !!!
 
НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ!!!
 
 
 

 
Уважаеми Родители,
 
За посещението на детето в ДГ от Вас се изисква:
1. При първоначален прием на детето да представите попълнена декларация за информирано съгласие.
 
2.Раницата на детето ще се взема ежедневно за контрол и дезинфекция
 
Освен дрехите за преобличане,трябва да има антибактериални кърпички,торбички за обувкитв и пантофките;детски маски/по желание.Допуска се носенето на флумастри/моливи,които са смо за индивидуална употреба на детето.
 
НЕ СЕ ДОПУСКА НОСЕНЕТО НА ИГРАЧКИ.
 
3.Родителите са длъжни при изпращане и приемане на детето да спазват дистанция от 2м и да напускат района на ДГ по възможно най-бързия начин.
 
4. НЕ СЕ ДОПУСКА ВЛИЗАНЕТО НА РОДИТЕЛИ В СГРАДАТА НА ДГ.
 
5.Децата ще бъдат приемани и издавани отвън.При лошо време може да вземете детето след обаждане нателефона на групата,изчаквайки.
 
Уважаеми Родители,във връзка с изпълнение на изискването на МЗ да бъде измервана температурата на детето при пристигане в ДГ,молим за Вашето ТЪРПЕНИЕ.Изчакването да става извън сградата при спазвне на дистанция.
 
 
 
 
 
!!! Важно!!! 

Уважаеми родители,

Записването на приетите деца за учебната 2020/2021 г. ще се извършва съгласно  график, обявен от ИСОДЗ, на място в детската градина всеки работен ден от 9:00 до 15:00 часа.
Влизането  в сградата на детската градина ще се осъществява при стриктно спазване на противоепидемичните мерки – 2 м дистанция, с лични предпазни средства – маски, ръкавици,калцуни и личен химикал. 
 
 
 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Екипът на ДГ84 най- сърдечно Ви благодари,за това,че се отзовахте в получаване на продуктите по ЕП Училищен плод и мляко.Благодарим и на тези,които ги дариха на нуждаещи се деца.Днес те достигнаха до тези,за които са предназначени!
Благодарност и от фондация ” Надежда за малките”.

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми Родители,

ДГ84″Детелина” организира раздаване на плодове и млечни продукти по Програма на ЕС по схема “Училищен плод и мляко” за времето от 13.03.2020г до 30.03.2020г.
Доставката ще се осъществи на 27.04.2020г. по следния график:
9.30-10.30ч за 1гр и 1″А” гр.
10.30ч -11ч за 2 гр.
11ч-12ч – за 3 гр. и 3″А” гр.
12ч – 12.30 за ПГ гр.
Много моля за спазване на графика.
Ще бъде отворен входа откъм ул.”Детелина”
Моля да се спазват всички правила при извънредно положение.Носете маски и ръкавици. Спазвайте дистанция мин. от 2м.
Много моля носете собствени химикалки за подпис.

Уточнение:

Съгласно  чл.8 , ал.1 и 2  от НАРЕДБАТА за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема “Училищен плод” и Схема “Училищно мляко”,продуктите по схемите се предоставят на следните групи деца и ученици, посещаващи редовно учебни заведения:

 1. децата от I до подготвителна група включително, в държавните, общинските и частните детски градини; 
 2. децата от подготвителната група и учениците от І до IV клас включително, в държавните, общинските и частните училища.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Уважаеми Родители,
На Вашето внимание заповед на Министър Ананиев.

 

Уважаеми Родители,
За Ваша информация, Ви запознаваме с последната заповед на Министъра на здравеопазването.
Много моля,бъдете отговорни за децата и за себе си!

ЗАПОВЕД

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
  Уважаеми Родители,
 
                                  Срокът на противоепидемичните мерки се продължава до 12.04.2020год.
 
                                   Детската градина ще бъде затворена за деца до упоменатата дата.
                 
    Напомням,че при желание можете да се запознаете с инструкцията за заплащане на дължимите такси през ePay на нашия сайт.
 
     Проявявайте все така гражданска съвест и отговорност към семействата си и останете по домовете си.
 

ЗАПОВЕД

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 Ви уведомяваме за следното:

 1. Всички отсъствия на децата в периода на извънредното положение, ще бъдат извинени служебно.

 2. Срокът за заплащане на месечните такси се удължава.

 3. Уведомяваме ви, че за да се спазват предвидените мерки за предотвратяване разпространението на COVID-19 и за да избегнем струпването на хора в сградата на детската градина, плащането на месечните такси може да се осъществява само чрез сайта roditel.eu , след предварителна регистрация в ePay.bg и roditel.eu.

  За Ваше улеснение – Клиентският номер на градината в ePay.bg e: 6535644901

 1. Суми за допълнителни образователни дейности ще се събират на място в детската градина, след отварянето й.

При възникнал проблем, моля, да се свържете с касиера на ДГ № 84 на e-mail: sdobranova@abv.bg  или на e-mail: odz_84@abv.bg

СИТУАЦИЯТА Е ТРУДНА ЗА ВСИЧКИ!  ЗАЕДНО ЩЕ УСПЕЕМ!

 

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми Родители,
Молим Ви, преглеждайте ежедневно сайта на детското заведение – www.84dgdetelina.com
Във връзка с усложняващата се обстановка, свързана с разпространението на COVID-19,Ви уведомяваме следното:
1. Всички отсъствия на децата в периода на извънредно положение ще бъдат извинявани служебно.
2. Удължава се срока за заплащане на месечните такси.
3. Много Ви молим ако имате информация за семейства,в които децата гладуват да ни съобщите.
Пазете се и бъдете здрави!

От Ръководството

 

Уважаеми Родители,
Искрено се надявам,че спазвате карантината, пазите себе си, децата и родителите си!
Ще научавате новини и актуална информация от нашия сайт. Ако някой от Вас има лично питане- може да го направи и на имейла на детското заведение – odz_84@abv.bg

 

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми Родители, детската градина ще бъде затворена за целия период на карантина/ 29.03.2020г./Ако няма нови нареждания на 30.03.2020г. ще работим с деца!

 

 

В А Ж Н О !!!

 

 

Мерки за ограничаване и предотвратяване на заболявания

Колко е забавно в снега навън с подготвителна група.

     ВАЖНО! ВАЖНО! ВАЖНО!
                                                                                                                         

Уважаеми Родители,
             Директорите на детските градини следва да приемат извинителни бележки за отсъствията на децата по време на грипната ваканция изпратени и по електронен път на официалните имейли на детските градини. Родителите, които изпитват трудности да сигнализират в дирекция „Образование“ към Столична община.

 

 ВАЖНО! ВАЖНО! ВАЖНО!
                                                                                                                     
Уважаеми Родители,
Във връзка с обявената грипна ваканция Ви информирам, че:
 

1) Отсъствията на децата от подготвителните групи е допустимо и за времето на ваканциите определени в училищното образование за съответната година със заповед на министъра на образованието и науката, респективно няма да бъде за сметка на нормативно регламентираните 10 дни отсъствия по семейни причини.

2) Дните на грипната ваканция няма да бъдат за сметка на регламентираните в нормативната уредба 30 дни по семейни причини, за деца, посещаващи яслена, първа и втора група.

Поздрави! Нели Николова – директор на ДГ№84


ВАЖНО!!!ВАЖНО!!!ВАЖНО!!!
 
Уважаеми родители,
Уведомявам ви за изменение в чл.40 от НАРЕДБА за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, на основание Решение №2964 от 03.05.2019 на Административен съд- София град, потвърдено с Решение № 15347 от 13.11.2019 на ВАС., което гласи следното:
 

Чл. 40. (1) (Изм. – Решение № 25 по Протокол № 56 от 28.01.2010 г.) В детските градини/ясли посещението на децата може да бъде прекъсвано и подновявано с предварително писмено уведомяване от родителите/настойниците в рамките на общо 30 (тридесет) работни дни от 15 септември на текущата година до 31 май на следващата година. За времето, през което детето не е посещавало детска градина/ясла, не се заплаща такса. В подготвителните групи се допуска отсъствие само по уважителни причини.

(2) (Изм. – Решение № 25 по Протокол № 56 от 28.01.2010 г., Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г. Не се заплаща такса за времето, в което детската ясла, детската градина или отделна група в тях не работи поради аварии, ремонти, карантини и други обективни причини. Когато в детските заведения се провеждат санитарно-хигиенни дейности, включително от 1 юни до 15 септември, както и ваканциите, определени със заповед на министъра на Министерството на образованието, младежта и науката за съответната учебна година, родителят/настойникът подава заявление за времето, през което детето ще посещава детското заведение и заплаща такса за заявените дни.

(3) Не се заплаща такса при отсъствие на дете поради заболяване, удостоверено с медицински документ.

(4) (Изм. и доп. – Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007 г., доп. – Решение № 25 по Протокол № 56 от 28.01.2010 г., отм. – Решение № 2964 от 3.05.2019 г. на АдмС – София по адм. д. № 12378/2018 г., VI тричленен състав, потвърдено с Решение № 15347 от 13.11.2019 г. на ВАС по адм. д. № 7231/2019 г., I о., отмяната е отразена на 25.11.2019 г.)

 
 
!!! ВАЖНО !!!
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
ПОРАДИ ВЪЗНИКНАЛА НУЖДА ОТ СПЕШЕН АВАРИЕН РЕМОНТ ВЪВ ВТОРА ЯСЛЕНА ГРУПА, ОТ 16.12.2019 г. /понеделник/ ДЕЦАТА ОТ  ЩЕ БЪДАТ В СБОРНА ГРУПА В ПОМЕЩЕНИЕТО НА ПЪРВА ЯСЛЕНА ГРУПА НА I етаж.
 

Важно! Нови изисквания към медицинските документи за уч. 2019/2020г.

             Уважаеми родители,

          Напомняме, че  децата се приемат в детската градина с медицинска бележка за контактност с ОЗЗ (при отсъствие повече от 10 дни) и  с еднократен отрицателен резултат за чревни паразити(при отсъствие повече от два месеца). (Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, се представя само когато/ако детето е било в болнично заведение /по епидемични показатели/ и е отсъствало от детската градина повече от 30 дни!)

ВАЖНО!  Във връзка с писмо на Столична РЗИ с изх. № 14-944/ 08.08.2019 г.  и на основание влязла в сила на Наредба №6 / 09.07.2019 г. за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразни болести на дихателната система(ДВбр.56/16.07.2019 г.), ви информираме, че при приема на децата от м. Септември, следва да предоставите попълнена лична здравно-профилактична карта (ЛЗПК) с пълен имунизационен статус,  изписан както следва:

 • приеми ваксини с дози;

 • серийни номера;

 • дата на поставяне на ваксината.

Информацията за имунизационния статус може да бъде бъде предоставена във вариант и носител, удобен за общопрактикуващия лекар, независимо от това дали е изписана ръчно, генерирана от електронната база данни на ОПЛ, направено ксерокопие от здравния картон или написана на талон. Изписано „отговаря за възрастта“, не се приема за достоверно!

 В прикачения файл може да се запознаете с  писмо от СРЗИ  с  указания към общопрактикуващите лекари и образователните институции,  за създаване на организация по събирането на данните и  информиране на родителите.

Внимание!    Представянето на здравно –профилактична карта и имунизационен статус, се отнася за всички деца в детската градина – новопостъпили и вече посещаващи! Деца с непопълнени правилно ЛЗПК или само с изписано „отговаря за възрастта“, няма да се приемат! Повече информация можете да намерите в прикачения файл.

 

В А Ж Н О !!!

ОБЯВЯВАМ ПРОЦЕДУРА ПО НАБИРАНЕ НА ЗАЯВИТЕЛ ПО СХЕМА  “Училищен плод” и Схема “Училищно мляко” ЗА ПЕРИОД ОТ 3 УЧЕБНИ ГОДИНИ 2019/2020, 2020/2021  И 2021/2022 год.

 

 

 

Д Р А Г И      Р О Д И Т Е Л И,

 

СЛЕД ЛЕТНИТЕ РЕМОНТИ ДЕТСКАТА ГРАДИНА ЩЕ

ОТВОРИ ВРАТИ ЗА ДЕЦАТА НА 03.09.2018год.

 

НАПОМНЯМ ВИ,ЧЕ Е НЕОБХОДИМО ДА ПРЕДОСТАВИТЕ СЪОТВЕТНИЯ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТ.

 

ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН НА ТЕЛ:02/956 10 79.

 

ДО СКОРО!

НЕЛИ НИКОЛОВА-ДИРЕКТОР НА ДГ№84

 

ОБЯВА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ ИЗВЪН ОСНОВНИТЕ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г.

ВАЖНО!!! АКТУАЛНО!!!

Уважаеми Родители,
Детското заведение ще бъде затворено през м. Август поради ремонтни дейности.
 
Нели Николова – директор на ДГ№84”Детелина”

Сутрешна гимнастика

Всяка седмица децата от  ДГ 84 с огромно желание изпълняват комплекса от  упражнения от  утринната изправителна гимнастика по проекта „Утринна гимнастика – здрави и силни“, част от Програмата за развитие на физическото възпитание и спорта в Столична община.

Прекрасните атмосферни условия позволяват вече да играем гимнастика и навън.

 


Зеленото училище в Сандански

Първите чудесни мигове от зеленото в Сандански


ЗА НАС

Детска градина № 84/ДГ № 84/ Детелина” се намира в град София. Сградата е специално построена, съобразна с всички санитарно-хигиенни изисквания и условия за правилно отглеждане и възпитание на децата, за провеждане на качествен и пълноценен педагогически процес; по типов проект и е публична общинска собственост, открита е през м.април  1989 г. Има централно парно отопление. Има шест градински групи /за деца на възраст от 3 години до постъпване в първи клас/ и две яслени /за деца на възраст от 1 до 3 години/.

Условията за образование и възпитание в детската градина са много добри. Жизнената среда на децата отговаря на изискванията за безопасност, естетика и комфорт. Интериорът и подредбата на групите са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата. В подготвителните групи са създадени оптимални условия за доминираща учебна дейност, набавени са учебни помагала и пособия за подлежащите на задължително училищно обучение.

За тези години в детската градина се оформи екип от професионалисти педагози, медицински работници, помощен персонал. Животът не е лек за никого от тях, но те обичат работата си, обичат децата и с тази любов изграждат характери, формират добродетели. Те успяват да превърнат делника на децата в празник.

Детската градина се гордее с ежегодните изяви на отборите по футбол, плуване и участията на малките танцьори в различни фестивали.

Децата са удостоени са с множество награди и отличия-грамоти, свидетелства, плакети, статуетки, поздравителни адреси, подаръци и други;

В ДГ №84 “ДЕТЕЛИНА” всяко дете получава много обич и грижа. Основна идея в работата ни е  “Да вградим облика на България в традициите на Европа”. Детското заведение е уютно, красиво, модерно и престижно място за развитие, възпитание, обучение и отдих на най-малките граждани в района.