Работно време

Работното време на Детска градина №84 „Детелина“ е всеки работен ден от 07:00 до 19:00 часа.

Работно време на директора на ДГ №84 „Детелина“

8:00 – 16:30 часа.

Приемно време на директора за външни посетители

Вторник 8:30 до 12:00 часа.