Зелено училище в Сандански

Днес, 15.05.2017 г. малчуганите от подготвителните групи отпътуваха за Зелено училище в

гр.Сандански