Документи

Заповед  / Протокол 1 част  / Протокол 2 част

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в Детска градина №84 “Детелина”

ПЛАН – ПРОГРАМА

Оперативен план за работа на

ДГ Програма за гражданско, здравно и интеркултурно развитие

Програма за превенция ранното напускане на

ДГ84 Финансово осигуряване на стратегията за развитие на ДГ 84

Заповед за избор на заявител

Годишен план

Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация

Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация

Протокол 1 от заседание на ОС 2018-2019 г.

Програмна система

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата от уязвими групи

Правила за определяне на реда за достъп до активите и информацията в ДГ № 84

Мерки за повишаване на качеството в образованието

Заявление за достъп до обществена информация

Данни на лице,при което се подават заявления за достъп до обществена информация

Дневен режим

Данни за лице, при което се подават сигнали за нередности, измами и корупция

ЗАПОВЕД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ ФИРМА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОД-ПЛУВАНЕ

Протокол от работата на Комисията по избор на фирма за ДОД.

Приложение 1 – Карта на услугите

Приложение 2 – Информация за същността на соц. услуги

Дневен режим втора група дневен режим първа група

дневен режим Дневен режим-ясла

ЕТИЧЕН КОДЕКС на работещите с деца

Заявление за детски

Заявление за посещаване на сборни групи през летния период

Заявление ПГ

Изследвания за постъпване в детската градина

Правилник за създаването, устройството и дейн. на обществ.съвети към ДГ и у-щата

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД 2016 17

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЗ

Уведомление за отсъствие по домашни причини III и ПГ групи

Уведомление за отсъствие по домашни причини ясла, I и II групи