Детска градина № 84 ”Детелина”

гр.София 1632, район “Овча купел“, ул.”Детелина” № 1

тел./факс: 02/956 10 69; 0879297789; e-mail: odz_84@abv.bg; www.84dgdetelina.com

 

Важно! Нови изисквания към медицинските документи за уч. 2019/2020г.

             Уважаеми родители,

          Напомняме, че  децата се приемат в детската градина с медицинска бележка за контактност с ОЗЗ (при отсъствие повече от 10 дни) и  с еднократен отрицателен резултат за чревни паразити(при отсъствие повече от два месеца). (Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, се представя само когато/ако детето е било в болнично заведение /по епидемични показатели/ и е отсъствало от детската градина повече от 30 дни!)

ВАЖНО!  Във връзка с писмо на Столична РЗИ с изх. № 14-944/ 08.08.2019 г.  и на основание влязла в сила на Наредба №6 / 09.07.2019 г. за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразни болести на дихателната система(ДВбр.56/16.07.2019 г.), ви информираме, че при приема на децата от м. Септември, следва да предоставите попълнена лична здравно-профилактична карта (ЛЗПК) с пълен имунизационен статус,  изписан както следва:

  • приеми ваксини с дози;

  • серийни номера;

  • дата на поставяне на ваксината.

Информацията за имунизационния статус може да бъде бъде предоставена във вариант и носител, удобен за общопрактикуващия лекар, независимо от това дали е изписана ръчно, генерирана от електронната база данни на ОПЛ, направено ксерокопие от здравния картон или написана на талон. Изписано „отговаря за възрастта“, не се приема за достоверно!

 В прикачения файл може да се запознаете с  писмо от СРЗИ  с  указания към общопрактикуващите лекари и образователните институции,  за създаване на организация по събирането на данните и  информиране на родителите.

Внимание!    Представянето на здравно –профилактична карта и имунизационен статус, се отнася за всички деца в детската градина – новопостъпили и вече посещаващи! Деца с непопълнени правилно ЛЗПК или само с изписано „отговаря за възрастта“, няма да се приемат! Повече информация можете да намерите в прикачения файл.

 

В А Ж Н О !!!

ОБЯВЯВАМ ПРОЦЕДУРА ПО НАБИРАНЕ НА ЗАЯВИТЕЛ ПО СХЕМА  “Училищен плод” и Схема “Училищно мляко” ЗА ПЕРИОД ОТ 3 УЧЕБНИ ГОДИНИ 2019/2020, 2020/2021  И 2021/2022 год.

 

 

В А Ж Н О !!!

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОЧАКВАНИ КРИТИЧНИ СТОЙНОСТИ НА ЕМИСИИ ОТ ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА ВЪВ ВЪЗДУХА

 

                                                 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

      Във връзка с предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемиологични мерки с № 18-779/05.12.2018 г. на директора на Столична регионална здравна инспекция (СРЗИ)  за осигуряване здравето на децата, в детската градина са предприети мерки за ограничаване физическата активност на открито в дните с увеличени стойности на емисии от вредни вещества във въздуха.

Уведомяваме ви, че на 20.12.2018 г. и 21.12.2018 г. се очакват прогнозни критични стойности на емисиите от вредни вещества във въздуха над допустимите норми по данни на Националния институт по метеорология и хидрология на територията на София – град.

По преценка на родителите, децата от Подготвителните групи, които страдат от доказани хронични белодробни заболявалия, може да отсъстват  по уважителни причини. Отсъствията се считат по уважителни причини, ако хроничните белодробни заболявания са вписани в личната амбулаторна карта на детето, представена в детската градина или ако бъде представен преди начисляване на таксите, друг медицински документ, доказващ хроничното белодробно заболяване, издаден от общопрактикуващ лекар или от лекар в лечебно заведение.

Д Р А Г И      Р О Д И Т Е Л И,

 

СЛЕД ЛЕТНИТЕ РЕМОНТИ ДЕТСКАТА ГРАДИНА ЩЕ

ОТВОРИ ВРАТИ ЗА ДЕЦАТА НА 03.09.2018год.

 

НАПОМНЯМ ВИ,ЧЕ Е НЕОБХОДИМО ДА ПРЕДОСТАВИТЕ СЪОТВЕТНИЯ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТ.

 

ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН НА ТЕЛ:02/956 10 79.

 

ДО СКОРО!

НЕЛИ НИКОЛОВА-ДИРЕКТОР НА ДГ№84

 

ОБЯВА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ ИЗВЪН ОСНОВНИТЕ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г.

ВАЖНО!!! АКТУАЛНО!!!

Уважаеми Родители,
Детското заведение ще бъде затворено през м. Август поради ремонтни дейности.
 
Нели Николова – директор на ДГ№84”Детелина”

Сутрешна гимнастика

Всяка седмица децата от  ДГ 84 с огромно желание изпълняват комплекса от  упражнения от  утринната изправителна гимнастика по проекта „Утринна гимнастика – здрави и силни“, част от Програмата за развитие на физическото възпитание и спорта в Столична община.

Прекрасните атмосферни условия позволяват вече да играем гимнастика и навън.

 


Зеленото училище в Сандански

Първите чудесни мигове от зеленото в Сандански


ЗА НАС

Детска градина № 84/ДГ № 84/ Детелина” се намира в град София. Сградата е специално построена, съобразна с всички санитарно-хигиенни изисквания и условия за правилно отглеждане и възпитание на децата, за провеждане на качествен и пълноценен педагогически процес; по типов проект и е публична общинска собственост, открита е през м.април  1989 г. Има централно парно отопление. Има шест градински групи /за деца на възраст от 3 години до постъпване в първи клас/ и две яслени /за деца на възраст от 1 до 3 години/.

Условията за образование и възпитание в детската градина са много добри. Жизнената среда на децата отговаря на изискванията за безопасност, естетика и комфорт. Интериорът и подредбата на групите са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата. В подготвителните групи са създадени оптимални условия за доминираща учебна дейност, набавени са учебни помагала и пособия за подлежащите на задължително училищно обучение.

За тези години в детската градина се оформи екип от професионалисти педагози, медицински работници, помощен персонал. Животът не е лек за никого от тях, но те обичат работата си, обичат децата и с тази любов изграждат характери, формират добродетели. Те успяват да превърнат делника на децата в празник.

Детската градина се гордее с ежегодните изяви на отборите по футбол, плуване и участията на малките танцьори в различни фестивали.

Децата са удостоени са с множество награди и отличия-грамоти, свидетелства, плакети, статуетки, поздравителни адреси, подаръци и други;

В ДГ №84 “ДЕТЕЛИНА” всяко дете получава много обич и грижа. Основна идея в работата ни е  “Да вградим облика на България в традициите на Европа”. Детското заведение е уютно, красиво, модерно и престижно място за развитие, възпитание, обучение и отдих на най-малките граждани в района.